Amar High School


Sourced from:

  • History and introduction of Chimkhola village (written by Mr Prembahadur Pun Chimkhola).
  • Mythology, history, fact and fiction.
  • http://en.wikipedia.org/wiki
चिमखोलामा स्कूल स्थापना

चिम्खोलागाऊकोशिक्षाक्षेत्रमाबिकाश गर्नमा चिम्खोलाका भु.पु. सैनिकहरुको ठुलो भुमिका छ भन्नमा अतियुक्ति नहोला / बिशेषगरी २०११सालभन्दाअगाडीभारतबाटघरबिदामा नेपालआएकोबेलाथमनपुन, सुबेदार तबहादुरपुन तथाअन्य लाहुरेहरुलेगाऊको केटाहरु जम्मा गरी लेखपढ गर्न सिकाउथे / पछी गएर जमदारनरबहादुरगर्बुजाको बिशेषपहलमा district soldier boardIndia बाट २०११ सालमा चिमखोलामा स्कूलस्थापनाभएकोथियो /

उक्त स्कूल संचालनगर्नको लागिनिम्नतलको व्यक्तिहरु संचालकसमितिथिए:

अध्यक्षजमदार नरबहादुर गर्बुजा(गौडामुनि जमदार)
कोषाध्यक्ष टेकबहादुर पुन (तालामा बाजे)
सदस्य सुबेदार नरजंग पुन (जस सुबेदार)
सदस्य सुबेदार नरबहादुर गर्बुजा (निग्रोसुबेदार)
सदस्य सुबेदार नरबिर पुन (धुन्गेघर सुबेदार)

जुन समयमा सकूल भवन हालको गा. वि. स. भवन भएको ठाऊमा थियो /

झन्डैतिनबर्षअस्थायीचलाएपछी२०१४सालमा स्थायीभएको थियो /

स्कूलको नामश्री ज्ञान प्रा. बिद्यालयथियो जसकोनाम २०२९साल सम्मश्री ज्ञान प्रा. बिद्यालयनैरह्यो/ त्यसपछी स्कूल निम्न माध्यामिकमा पदोन्नतीभएपछी स्कूलको नाम अमरनिम्न माध्यामिक बिद्यालय भएको थियो /

२०२९साल सम्म आउदासम्म अधिकांशशिक्षकहरु भू. पु. सैनिकनै थियत्यसैले चिमखोलाको शैशिक बिकाश गर्नमा जमदार नरबहादुर गर्बुजा लगायत अधिकांश भू. पु. सैनिकको ठुलो योगदान छ / उक्त समयका शिक्षकहरु निम्न तलकाथिय:

प्रधानध्यापकजमदार नरबहादुर गर्बुजा सहायक शिक्षक पूर्णबहादुर पुन (पुर्णे मास्टर) सहायक हविलदार गमबहादुर गर्बुजा (कालो हल्दार बाजे) सहायक हबिलदार बीरबहादुरगर्बुजा (धक्किमुनी बाजे) सहायक csgt धनीराम तिलिजा अन्य शिक्षकहरुमाशुरुशुरुमालामा भन्ने शिक्षक, पछी २०२४ सालतिर दुर्गाबहादुर मल्ल र रोहिनीप्रसादशर्माले पनि अध्यापनगरेकाथिय / ज्ञानप्रा. बिद्यालय तथा अमरमाध्यमिकबिद्यालयम़ा २०११ साल देखी हाल सम्म अध्यापन गरेका स्थानियशिक्षकहरुको नामावली निम्न तलकाथिय तथा हाल सम्म अध्यापन गर्दैछन:

S/NO NAME FROM TO REMARKS
1. JAMDAR NARBAHADUR GARBUJA 2011-2028  
2. HAVILDAR GAMBAHADUR GARBUJA 2011-  
3. HAVILDAR BIRBAHADUR GARBUJA 2011-  
4. MR. PURNABAHADUR PUN 2011-  
5. CSGT DHANIRAM TILIJA    
6. MR. LALPRASAD PUN    
7. MRS. INAMATI TILIJA    
8. MR. TULPRASAD PUN 2028-  
9. MRS. THAMMAYA GARBUJA 2031-  
10. MR. TEKBAHADUR PUN 2029-2029  
11. MR. GOVINDASING PUN 2032-2034  
12. MR. SAMBAHADUR BURATHOKI    
13. MR. TEJBAHADUR TILIJA    
14. MR. DUTBAHADUR GARBUJA 2035-2037  
15. MRS. SETIMAYA PUN 2036-2037  
16. MRS. BINAKUMARI TILIJA 2036-  
17. MISS DHANKUMARI GARBUJA 2036-  
18. MR. DHANBAHADUR PUN 2038-2040  
19. MRS. MINA TILIJA    
20. MR. AMRITPRASAD GABUJA    
21. MR. PRITHABAHADUR GARBUJA    
22. MR. SOMBAHADUR PUN    
23. MR. KHIMBAHADUR PUN    
24. MISS DURGADEVI PUN    
25. MRS. YAMKUMARI PUN    
26. MRS. PHULMAYA PHAGAMI    
27. MRS KABIR BISHWAKARMA    
28. MR. KAPRASAD GARBUJA    
29. MRS. POMAYA PUN    
30. MR. GAMBAHADUR PUN    
31. MR. RIMBAHADUR PAIJA    

चिम्खोलाकोज्ञानप्रबेशप्राइमरी स्कुल, अमर नि. मा. बि. तथा अमर हाई स्कुलमा अध्यापन गरेका तथा गराऊदैगरेका अन्य गा.वि.स. तथा अन्य जिल्लाका शिक्षकहरु निम्न तल छन/

S/NO NAME FROM TO PLACE REMARKS
  MR. DURGABDR MALLA   RAKHU  
  MR. ROHINIPSD SHARMA   SYANGJA  
  MR. HARIKMR SHRESTHA   BENI  
  MR. SHIVPRASAD K.C.   RAKHU  
  MR. DILBAHADUR BANIYA   BHIRMUNI  
  MR. KRISHNA PAUDEL   PULA CHAUR  
  MR. RAMBAHADUR MALLA   RAKHU  
  MR.HIRABAHADUR MALLA   RAKHU  
  MR. DINESHKMR MALLA   RAKHU  
  MR. DILLIRAM PAUDEL   SYANGJA  
  MISS. BEE   U.S.A.  
  MR. GYANBDR BANIYA   BHIRMUNI  
  MR. DEKBDR BANIYA   BHIRMUNI  
  MR. MINBAHADUR BANIYA   BHIRMUNI  
  MR. CHITRABDR CHAND   RAKHU  
  MR. HARIKUMAR SHARMA   RAKHU  
  MR. HARI SHARMA   RAKHU  
  MR. MUKUNDA SHARMA   RAKHU  
  MR. K.C.   RAKHU  
  MR.   MALLARAJ  
  MR. MUNIRAM MAURAY   INDIA  

GurkhaSecurity Services

Universal Gurkha Security Services

Gurkha Mortgage